Kørekort

Undervisningen er lovbestemt og skal mindst omfatte:
 
29 teorilektioner i teorilokale og 24 kørelektioner (øvelseskørsel) - og undervisningen skal mindst strække sig over 14 undervisningsdage.
 
Lektionerne er fordelt således:
  • 29 lektioner i teori med evaluerende prøver
  • 4 lektioner i manøvrer på lukket øvelsesplads
  • 16 lektioner i manøvrer på vej, hvoraf en lektion er i mørkekørsel
  • 4 lektioner på køreteknisk anlæg